Vergaderschema

2017 Jaarverslagen / 2018 Jaarvergaderingen

Geachte beleggers,

Vanaf 21 februari 2018 zullen de jaarverslagen 2017 van onze fondsen u per email worden toegezonden. De fiscale invulinstructies 2017 worden dan ook beschikbaar gesteld.

Het rooster van de jaarvergaderingen is inmiddels vastgesteld. Alle jaarvergaderingen worden gehouden in ons kantoor in Noordwijk op de begane grond rechts na de ontvangstbalie, waar overigens een goede akoestiek is.

7 maart 2018

Berckheijde V 10:00 - 11:00
Berckheijde VI 11:00 - 12:00
Berckheijde IV 12:00 - 13:00, met aansluitend een lunch in het Atrium
Berckheijde PIF/ Obligatiefonds PIF 14:00 – 15:30
Berckheijde VIII 16:00 - 17:30, met aansluitend een borrel in het Atrium

9 maart 2018

Berckheijde IX 12:00 - 13:00, met aansluitend een lunch in het Atrium
NSPP 14:00 - 14:45
SFM 15:00 - 15:45
Berckheijde NV 16:00 - 17:30, met aansluitend een borrel in het Atrium

Wij stellen het zeer op prijs dat u ons vooraf in kennis stelt van uw aanwezigheid.