Klachtenprocedure Berckheijde

Discipline is niet alleen noodzakelijk met betrekking tot de acquistie en de exploitatie van het onroerend goed. Discipline is ook essentieel in de behandeling van eventuele klachten van beleggers. Berckheijde werkt volgens de richtlijnen van KiFiD (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening).

De werkwijze ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • klachtenbehandelaar neemt de klacht die schriftelijk is ingediend in behandeling
  • klacht wordt opgenomen in het klachtendossier
  • aan de client wordt gecommuniceerd dat de klacht in behandeling is genomen
  • klachtenbehandelaar bespreekt de klacht binnen de organisatie (vier ogen principe)
  • klachtenbehandelaar informeert client schriftelijk over het gemotiveerde standpunt
Indien u een klacht heeft, en aan ons kenbaar wenst te maken, vragen wij u het contactformulier te gebruiken.