Maatschap Berckheijde V

Maatschap Berckheijde V is een compacte maatschap. Met 21 beleggers die deelnemen met participaties van € 100.000 wordt er momenteel nog belegd in een object in Lisse.

 De totale fondsinvestering bedroeg € 6.510.000 en werd voor 67% gefinancierd met een hypothecaire lening op basis van non recourse. Het gemiddelde exploitatierendement is geprognosticeerd op 11,6% per jaar en het gemiddelde netto cash rendement op 7,5%.


Kerngegevens

Juridische structuur:
Looptijd:
Emissie omvang:
Fondsinvestering:
Financier:
AFM vergunning:
Maatschap
onbepaalde tijd
€ 2.150.000
€ 6.510.000
St. Obligatiefonds Berckheijde V
Niet van toepassing

Prospectus prognose

Gemiddeld Exploitatierendement:
IRR:
11,9%
10,7%

Portefeuille kenmerken

Adres
Soort object
Naam huurder


Grachtweg 63-71 te Lisse
Kantoorruimte
Te huur