Maatschap Berckheijde IV

Maatschap Berckheijde IV is een zogenaamde compacte maatschap. 23 participaties van € 100.000. De huidige portefeuille bestaat uit twee winkelpanden in Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee en een distributie ruimte met kantoren in Lijnden.

Er zijn momenteel drie verschillende huurders. De totale fondsinvestering bedraagt momenteel zo'n
€ 4.000.000 en wordt voor 25% gefinancierd met een hypothecaire lening op basis van non recourse. Het gemiddelde exploitatierendement is geprognosticeerd op 8% per jaar.