Vergunning AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) fungeert als toezichthouder op beheerders en bewaarders van beleggingsinstellingen. In principe mag een beheerder alleen participaties in een beleggingsinstelling aanbieden indien hij daartoe een vergunning van de AFM heeft.

Voor de bestaande fondsen valt Berckheijde niet onder de vergunnings- plicht aangezien deze fondsen niet meer worden aangeboden en enkel beheerd worden.

Nieuwe Berckheijde activiteiten komen uitsluitend in besloten kring tot stand en vallen -mede door hun omvang- derhalve niet onder de eisen van AFM vergunnings- en prospectusplicht.