Vergunning AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) fungeert als toezichthouder op beheerders en bewaarders van beleggingsinstellingen. In principe mag een beheerder alleen participaties in een beleggingsinstelling aanbieden indien hij daartoe een vergunning van de AFM heeft.

Voor de bestaande fondsen valt Berckheijde niet onder de vergunningsplicht aangezien deze fondsen niet meer worden aangeboden en enkel beheerd worden. Voor deze fondsen geldt dat Berckheijde niet vergunningsplichtig is en zij niet onder direct toezicht van de AFM staat. 

De directie van Berckheijde Vastgoed Beleggingen BV heeft niet (langer) de wens om een permanente AFM-vergunning aan te vragen. Berckheijde zal waar mogelijk, mits zinvol voor onze beleggers, wel in de geest van deze regelgeving blijven werken. Ons voorbehoud komt voort uit de constatering, dat nieuwe wetgeving veelal een reactie is op het ad hoc bestrijden van misstanden met (te) veel overkill bepalingen. Echter, onze grootste kritiek is dat ondanks alle wetgeving het belangrijkste uit het oog wordt verloren voor u als belegger: de kwaliteit van het vastgoed waarin wordt belegd!