St. Obligatiefonds Berckheijde VIII

St. Obligatiefonds Berckheijde VIII is op 15 december 2020 opgericht met als doel om door middel van de uitgifte van een obligatielening (440 obligaties ad € 5.000 per obligatie), de toenmalige financier van Berckheijde Vastgoed Beleggingen VIII CV volledig uit te nemen.

Daarmee is Maatschap Berckheijde IV in een financieel rustiger vaarwater terecht gekomen. Deze transactie heeft zich op 1 september 2020 voltrokken.

Kerngegevens

Juridische structuur:
Looptijd:
Emissie obligatie:
AFM vergunning:
Stichting
onbepaald
€ 2.200.000
Niet van toepassing

Prospectus prognose

Rente:
Aflossing:
Contant Rendement:

5%
tussentijds boete vrij
5%

Portefeuille kenmerk

1e recht van hypotheek op het Objecten in Kapelle van Beckheijde Vastgoed Beleggingen VIII CV.