St. Obligatiefonds Berckheijde IV

St. Obligatiefonds Berckheijde IV is op 10 augustus 2020 opgericht met als doel om door middel van de uitgifte van een obligatielening (280 obligaties ad € 5.000 per obligatie), de toenmalige financier van Maatschap Berckheijde IV volledig uit te nemen.

Daarmee is Maatschap Berckheijde IV in een financieel rustiger vaarwater terecht gekomen. Deze transactie heeft zich op 1 september 2020 voltrokken.

Kerngegevens

Juridische structuur:
Looptijd:
Emissie obligatie:
AFM vergunning:
Stichting
onbepaald
€ 1.400.000
Niet van toepassing

Prospectus prognose

Rente:
Aflossing:
Contant Rendement:

5%
tussentijds boete vrij
5%

Portefeuille kenmerk

1e recht van hypotheek op de Objecten in Lijnden, Katwijk en Noordwijk van Maatschap Berckheijde IV.